ÖZGEÇMİŞ

  • 1990 - Taşkent‘ de doğdu.
  • 2009 - Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ ne girdi.
  • 2013 - Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu.
  • Firdevsi Feyzullah Atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.
 

KİŞİSEL SERGİLER

 

KARMA SERGİLER

 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE NATÜRMORTLAR:

İnsanın, varolduğu günden başlayarak; doğaya karşı olan ilgisi, biçim ve amaç bağlantısı keşfederek gelişmesini ve ilerlemesini sağlamıştır.

İlk sanat ürünleri olarak tanımladığımız mağara duvarlarına yapılan resimler, o dönem insanın doğaya karşı olan büyü ve bereket ayinlerinin sonucudur.

İçinde yaşanılan ortamın subduğu olanakları akıl ve becerisiyle birleştiren insanoğlu, ilkçağlardan günümüze kadar uzanan geniş zaman dilimi içerisinde doğaya yönelen sanat beğenisinin bir göstergesi olan sanat yapıtlarını ortaya çıkarmıştır.

Geçmişten bu yana değişmeden belli bir sistem içerisinde varolan meyveler, çiçekler kısacası ‘’Doğanın Nesneleri’’ olarak tanıyabileceğimiz konular sanatçılara ilham kaynağı olmuştur.

Doğanın özündeki bozulmayan ve değişmeyen düzene karşı aradığım gerçekleri belli bir süre sonra atölyeme taşıdım.

Meyve, çiçek v.b. gibi hareketsiz doğa parçaları XVII Yüzyıl Rönesans Hollanda’sından başlayarak günümüze kadar gelmiş çeşitli bölge ve dönemlerde sanatçılara esin kaynağı olmuş ve ‘’Natürmort’’ başlığı altında değerlendirilmiştir.

Benim resimleri ise genellikle doğanın ürünü olan meyveleri, insan aklının ve becerisinin ürünleri olan objeleri birleştirmem ile oluşmaktadır.

 

PERSEPHONE'NİN KAÇIRILIŞI:

Roma mitolojisinde, Proserpina olarak da bilinir.

Tüm dünyaya buğday ekmekle görevli tanrıça Demeter'in Zeus'tan olan kızıdır.

Demeter kızını çok sevmektedir. Günlerden bir gün kızının çığlığını duyar.

Onu arar ama bulamaz. Bu yaşadığı acıyla Demeter dokuz gün boyunca dünyayı dolaşır ve kızını arar. Onuncu gün Güneş tanrısı Helios'a rastlar.

Helios, ona Zeus'un gizli rızasıyla Hades'in Persephone'u kaçırıp ölüler ülkesinde ebedi karısı yaptığını açıklar.

Demeter bu olaya isyan eder. Demeter toprağı verimli kılmayı reddeder, böylece açlık hüküm sürmeye başlar. İnsanların çektiği acılara üzülen tanrılar Demeter'e yakarırlar, o da kızını görmek şartını öne sürer. Zeus'un yardımıyla kızını yeraltı dünyasından çıkarmak ister.

Hades'in Krallığında yediği dört tane nar tanesi yüzünden Persophone yılın üç ayını yeraltı dünyasında, dokuz ayını ise dünyada geçirmeye mahkûm edilmiştir.

Kızını görmenin coşkusuyla Demeter, toprağı çiçekler ve yapraklarla kaplar. Böylece ilkbahar olur. Kızının yeraltı dünyasında geçirdiği üç ayda ise kış olur.

Yunan mitolojisinde baharın başlangıcı olarak Demeter anılır. Ancak Persephone, kibirli olmayışı nedeniyle Hades'e, yavaş yavaş aşık olmaya başlamıştır.

 
Menüyü Gizle Menüyü Göster YUKARI ÇIK
YÜKLENİYOR